Ivanovo Polje, stara kuća za rušenje 
 sa 6 hektara okućnice
28.000 eura

Pitajte ili dajte ponudu klikom ovdje.

        U Ivanovom Polju, 8 km od Daruvara u pitomom seoskom okruženju na prodaju obiteljska kuća za rušenje, tlocrtnih dimenzija 13,0 x 5,5 m. Kuća je građena prije 15.02.21968. god. tako da se na istom mjestu u istim gabaritima može sagraditi nova kuća bez da se ishodi građevinska dozvola. Uz kuću, a kao što je označeno na kopiji katastarskog plana, nalazi se veća okućnica od 60.150 m2 (6 hektara ili 10,5 katastarskih jutara) koja se sastoji dijelom od oranica, livada i šuma.  

 Dokumentacija o vlasništvu uredna.

 Cijena 28.000 eura.

Pitajte ili dajte ponudu klikom ovdje.