Kuće na prodaju

KUKUNJEVAC,
15.000 €

BATINJANI, 12.500 €

LIPIK, 20.000 €

 

 

 

PAKRAC,
22.000 €

HITNO I POVOLJNO
DONJI ČAGLIĆ, 4.600 €

PAKRAC, 35.000 €

 

 

 

LIPIK, 80.000 €

ŠPANOVICA, 6.500 €

PAKRAC, 55.000 €

 

 

 

LIPIK, 32.000 €

PAKRAC, 11.000 €

KUSONJE, 10.000 €

 

 

 

PAKRAC, 20.000 €

PAKRAC, 85.000 €

PAKRAC, 25.000 €

 

 

 

LIPIK, 25.000 €

KLISA, 29.000 €

KUSONJE, 18.000 €

 

 

 

KUSONJE, 13.000 €

PAKRAC, 23.000 €

LIPIK, 40.000 €

 

 

 

LIPIK, 15.000 €

ŠPANOVICA, 12.000 €

PAKRAC
65.000 €

 

 

 

ŠPANOVICA, 10.500 €

PAKRAC, 27.000 €

PAKRAC, 38.000 €

 

 

 

PAKRAC, 9.000 €

FILIPOVAC, 19.500 €

PREKOPAKRA.
 68.000 €

 

 

 

ŠEOVICA, 25.000 €

PAKRAC, 20.000 €

PAKRAC, 32.000 €

 

 

 

PAKRAC, 32.000 €

KRAGUJ, 18.000 €

DONJI ČAGLIĆ, 20.000 €

 

 

 

POLJANA, 30.000 €

GAJ, 39.000 €

PAKRAC, 35.000 €

 

 

 

PREKOPAKRA
 65.000 €

PREKOPAKRA
30.000 €

PAKRAC, 20.000 €

 

 

 

LIPIK, 23.000 €

PAKRAC, 12.000 €

PAKRAC, 20.000 €

LIPIK, 26.000 €

PAKRAC, 25.000 €

KUSONJE, 15.000 €

 

 

 

PAKRAC, 45.000 €

PAKRAC, 29.000 €

PAKRAC, 20.000 €

 

 

 

KUSONJE, 18.000 €

DONJI ČAGLIĆ
17.000 €

KUSONJE, 13.000 €

 

 

 

PAKRAC, 30.000 €

PAKRAC, 30.000 €

OMANOVAC, 10.000 €

 

 

 

KUSONJE, 15.000 €

KUSONJE, 18.000 €

JAPAGA, 35.000 €

 

 

 

NOVSKA, 95.000 €

PAKRAC, 19.500 €

PAKRAC, 50.000 €

 

 

 

NOVSKA, 100.000 €

PAKRAC, 31.000 €

DRAGOVIĆ, 15.000 €

 

 

 

KUSONJE, 2 KUĆE
17.000 €

LIPIK, 26.000 €

PAKRAC, 55.000 €

 

 

 

PAKRAC, 35.000 €

ŠEOVICA, 13.000 €

BADLJEVINA, 65.000 €

 

 

 

PAKRAC, 280.000 €

DRAGOVIĆ, 15.000 €

LIPIK, 24.000 €

 

 

 

LIPIK, 240.000 €

KRIČKE
9.000 €

PAKRAC, 35.000 €

 

 

 

DRAGOVIĆ, 15.000 €

PAKRAC etažirana kuća 
sa 2 stana svaki 17.000 €

ŠEOVICA, 7.500 €

 

 

 

KUSONJE, 18.000 €

DONJI ČAGLIĆ, 26.000 €

LIPIK, 45.000 €

 

 

 

BATINJANI, 24.000 €

PAKRAC, 25.000 €

NOVSKA, 60.000 €

 

 

 

JAGMA, 26.000 €

LIPIK, 60.000 €

OŽEGOVCI, 15.000 €

 

 

 

ŠPANOVICA, 11.000  €

LIPIK, 40.000 €

KUSONJE, 23.000 €

 

 

 

LIPIK, 160.000 €

PAKRAC, 25.000 €

PAKRAC, 60.000 €

 

 

 

ŠEOVICA
LIPIK, 70.000 €

BIJELA, 30.000 €

JAPAGA, 22.000 €

 

 

 

ŠEOVICA, 50.000 €

GORNJI ČAGLIĆ
40.000 €

PAKRAC, 19.000 €

JAPAGA, 8.000 €

VELIKI ZDENCI
16.000 €

PAKRAC, 14.000 €

 

 

 

DONJI ROGOLJI
110.000 €

PAKRAC, 70.000 €

JAPAGA, 22.000 €

 

 

 

NOVSKA, 160.000 €

PAKRAC, 49.000 €

ŠEOVICA
LIPIK, 19.000 €

 

 

 

PAKRAC, 70.000 €

PAKRAC, 26.000 €

LIPIK, 30.000 €

 

 

 

ŠEOVICA, 30.000 €

DRAGOVIĆ, 25.000 €

ŠEOVICA, 15.600 €

 

 

 

DAR. BATINJANI
    35.000 €

NOVSKA, 25.000 €

KLISA, 25.000 €

 

 

 

KRAGUJ, PAKRAC
 6.000 €

PAKRAC, 16.000 €

KUSONJE, 25.000 €

 

 

 

PAKRAC, 33.000 €

G. ŠUMETLICA
 20.000 €

KUKUNJEVAC
20.000 €

 

 

 

PAKRAC, 10.000 €

PAKRAC, 25.000 €

PAKRAC, 12.000 €

 

 

 

ŠEOVICA, 23.000 €

KUSONJE
PAKRAC, 16.000 €

PREKOPAKRA
16.000 €

 

 

 

CAGE kod OKUČANA
 45.000 €

VRBOVLJANI,
OKUČANI, 12.000 €

ŠPANOVICA
6.000 €

 

 

 

LAĐEVAC, 42.000 €

TORANJ, 4.000 €

IVANOVO POLJE
28.000 €

 

 

 

ŠEOVICA, 10.500 €

VOĆARICA, 11.000 €

JAPAGA, 25.000 €

 

 

 

CAGE, 15.000 €